Forum dyskusyjne na każdy temat napisz coś !

Full Version: Wypadek drogowy - kiedy policja niezbędna?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witajcie,

Załóżmy, że dochodzi do wypadku drogowego. W jakich przypadkach wezwanie policji jest niezbędne? Z góry dziękuję za odpowiedź!
O kolizji drogowej należy zawiadomić policję w następujących przypadkach:
- nikt nie chce wziąć na siebie winy za spowodowanie wypadku,
- przynajmniej jeden z kierowców: nie ma ważnego OC, jest cudzoziemcem, nie jest właścicielem pojazdu, jest pod wpływem alkoholu lub innych używek,
- nie jesteśmy pewni co do pochodzenia pojazdu drugiego kierowcy,
- stan samochodów pozostawia wiele do życzenia.
Dodatkowe informacje na ten temat można odnaleźć, wchodząc na łamy witryny internetowej http://saled.pl/